Reeducació postural amb fisioterapeutes esportius

Creus que tens alguna postura corporal que dificulta el teu benestar en l’esport? Gràcies als nostres fisioterapeutes esportius treballem amb mètodes no invasius, suaus i progressius per poder aplicar a qualsevol edat. Es tracta d’analitzar, estudiar i observar l’anatomia, la fisiologia i la manera en que actua el cos del pacient per tal de reeducar-lo per una salut general molt millor.

El RPG és un tractament basat en tres aspectes fonamentals: globalitat, causalitat i individualitat.

  • Individualitat: cada individu s’organitza, funciona i s’altera de manera única
  • Globalitat: cada part del cos s’interrelaciona amb les altres
  • Causalitat: No només es treballen les conseqüències sinó també les causes

Els principis en els quals la reeducació postural general es regeix són els següents:

  1. Els músculs s’organitzen en forma de cadena – No existeix una acció dels músculs de forma aïllada, sinó que tots actuen complementant-se els uns amb els altres. Si algun dels seus components de la cadena falla, tota ella es veu afectada, per la qual cosa cal corregir tots els seus components alhora.
  2. Músculs estàtics i dinàmics – Existeix una distinció clara entre tots dos. Els dinàmics perden eficàcia quan estan atrofiats o tenen poc to i els estàtics tenen poca eficàcia quan estan rígids, són curts o hipertònics. Quan s’exerciten uns i s’estiren uns altres, els músculs guanyen elasticitat, es recupera el to muscular i s’eliminen tensions innecessàries.
  3. La gravetat i l’acció muscular comprimeixen les articulacions – Aquest tractament busca recuperar l’espai normal entre les articulacions. Les articulacions suporten el pes del cos i serveixen de punt de suport pels músculs. Un enfortiment excessiu de la musculatura pot contribuir a la desalineació i la compressió articular. El tractament se centra en l’articulació afectada, per alleujar la seva pressió i estirar tota la musculatura que l’envolta fins a aconseguir la posició original.
  4. La respiració – La respiració repercuteix tant en la forma i funcionament del cos, com en els aspectes emocionals i mentals. Durant la pràctica del tractament, es dóna importància a la respiració, flexibilitzant el tòrax i relaxant la musculatura.