En què em pot beneficiar el mètode pilates si practico un esport?

En els seus orígens el Mètode Pilates formava part de l’entrenament de diversos esportistes, com ballarins i boxejadors, que practicaven aquesta disciplina per millorar la seva concentració, corregir postures i mantenir activa la seva mobilitat articular. Però, sobretot, tenia una funció comuna: prevenir les lesions.

Al igual que ha passat amb altres disciplines, el Pilates ha anat evolucionant i ha incorporat exercicis i bases biomecàniques pròpies de l’educació física i la rehabilitació, eliminant moviments contraindicats i fent més visibles els seus principis bàsics: la concentració, la centralització, la respiració, el control, la precisió i la fluïdesa del moviment.

Una de les aportacions del Mètode Pilates, amb beneficis molt clars per a la preparació física, és el treball del centre (core). La seva funció principal és estabilitzar la columna i per tant, en qualsevol activitat física que realitzem és necessari realitzar exercicis orientats cap a aquesta funció. No es pot oblidar el treball de la cintura escapular (estèrnum, clavícules i escàpules), que ens ajuda a millorar el moviment de les extremitats superiors (braços i cap) i que també porta a una reorganització postural correcta.

La influència del Pilates en l’esport ha anat creixent i ha esdevingut un complement en els entrenaments i en la recuperació de lesions ja que, en procurar un major control dels moviments, sense molèsties ni dolor, aconsegueix un equilibri muscular òptim, reforçant els músculs més febles (esports asimètrics) i allargant els més escurçats.

Els esportistes tendeixen a acumular desequilibris musculars per moviments repetitius constants dins de l’esport que desenvolupen. La majoria de les activitats són unilaterals, a favor d’un costat del cos, el que també incrementa la debilitat i el desequilibri muscular. Per això, el Mètode Pilates treballa en simetria basant-se en els principis bàsics, enfortint els punts febles i insistint en la necessitat d’un major control i una menor força. D’aquesta manera, els atletes poden aprendre a reeducar els seus moviments.

Hem de puntualitzar que els entrenaments són personals i adaptats a cada necessitat individual, fent una entrevista inicial i una valoració postural prèvia, que va unida a establir pautes de salut, rehabilitació, d’estètica o de rendiment esportiu, segons quin sigui l’objectiu de cada persona.

Eva Vila, Fisioterapeuta i Llicenciada en INEF.
Bayés Esport