SigloXXI_Mesa de trabajo 1 copia 4
Siglo XXI

Especialitats i equip mèdic


ATM - Articulació temporomandibular Albert Reig Ricart
PNIE - Psico Neuro Immuno Endocrinologia Albert Reig Ricart
Fisioteràpia i rehabilitació Albert Reig Ricart
Enric Clos
Gerard Baulenas
Gerard Verdaguer
Jordi Valbuena
Llic. Anna Soler
Prova d’esforç Dr. Agustí Comella
Dr. Joaquim Terricabras
Dr. Rafael Romero
Dr. Ricard Pruna
Revisió mèdica esportiva, ortopèdia i traumatologia esportiva Dr. Joaquim Terricabras
Dr. Mario Alonso
Dr. Rafael Romero
Dr. Ricard Pruna

Entrenaments i assessorament esportiu Jordi Checa Trabal
Sergi Morera
Podologia esportiva M. Dolors Puigsech