Resonància magnètica

La RMN és una exploració radiològica no invasiva que obté imatges d’alta qualitat a través d’un camp electromagnètic molt potent. Les imatges obtingudes es corresponen a talls com en el TAC però en aquest cas no s’utilitzen radiacions ionitzants i això la converteix en una tècnica innòcua i amb imatges d’alta qualitat.

La contraindicació principal és el pacient portador d’implants metàl·lics.

La RMN ofereix imatges molt clares dels teixits tous del voltant dels ossos, és per tant la millor tècnica pel diagnòstic de patologies de columna i de les articulacions.

També s’utilitza per estudiar el cor, els grans vasos i permet diagnosticar de manera precisa malalties de cor i d’artèries coronàries. Igualment permet diagnòstic de la majoria de patologies abdominals i toràciques i s’apunta com una gran alternativa en el diagnòstic precoç de càncer de mama.

Nova ressonància magnètica

La ressonància Magnètica Digital Philips Ingenia 1.5 instal·lada recentment a Bayés Clínica s’utilitza per dur a terme tot tipus d’exploracions, des de les més freqüents fins a les més especialitzades. A més a més combina més espai pel pacient amb exploracions més ràpides i avançades.

El nou equip aporta millores pels pacients i pels professionals. La gran novetat que aporta la nova màquina, és que la senyal de la ressonància magnètica és ja digital en la pròpia antena receptora situada junt al pacient, per la qual cosa tota la informació es transmet posteriorment per fibra òptima fins a l’ordinador principal. Amb aquesta nova tecnologia, els estudis són molt més precisos, contenen més informació i el temps d’estudi es més curt.

A més a més, una de les diferencies amb la ressonància magnètica convencional és que la distancia pel pacient passa de 50cm a 70cm, cosa que fa que es puguin evitar episodis de claustrofòbia que són freqüents en els pacients que es sotmeten a aquest tipus de proves.

Especialistes:

Dr. Joaquim Maideu
Dr. Garcia Barrionuevo