Aleix Pradell és nou fisioterapeuta a Bayés Esport. Ell visitarà els dilluns, dijous i divendres de 19h a 21h i els dimecres al matí a les instal·lacions de Bayés Clínica situada a la Ronda Camprodon número 4 de Vic.

Pradell és graduat en el Grau en Fisioteràpia a la Universitat de Vic i té la titulació de Grau Superior en Activitats Físiques i Esportives al CEES Vic (Centre d’Estudis El Seminari). En paral·lel també ha realitzat formació continuada en pilates, punció seca, fibrolisis instrumental miofacial i monitor de futbol base, entre d’altres.

La seva experiència professional ha passat pel Futbol base del Vic-Riuprimer, així com en diversos centres com a professional rehabilitador i actualment combina Bayés Esport amb la seva presència com a fisioterapeuta a Asepeyo Vic i el Club de Futbol Torelló.